Een arfenis vol verrassings

Gronings gesproken blijspel in drie bedrijven ( 5 dames + 5 heren)

Geschreven door: Herman v.d. A.

Twee zusters erven veel geld en een landhuis. Zij weten echter niet waarom! Ze nemen er hun intrek en komen erachter dat ze ook personeel hebben. Natuurlijk krijgen ze kennis met de mensen uit de buurt en al gauw zijn ze verwikkeld in rare situaties en uiteindelijk komen ze achter de reden van hun erfenis en dat zet alles in een heel ander daglicht.

Opgevoerd op 2 en 3 maart 2007, met in totaal ongeveer 170 toeschouwers in het dorpshuis Het Dorpcentrum te Usquert, onder de regie van mw. B. Smith.

Cast:

Geja Kuiper, Gea Knip, Richard Hoek, Jacob van der Molen, Harald Wiersema, Martha Brugge, Janny Ensink, Anneke Knol, Henk Jansen, Evert Doornbos.

Regie: Bertha Smith, Grime: Leida en Tilly de Boer, Rina de Heer-Hoek, Soufleusse: Alie van Dijken, Technische commissie: Nanko Kuiper, Conny Brugge, Evert Doornbos.