Nieuws


Jubilaris bij Kunst Na Arbeid
 
   

 
Tijdens de seizoensafsluiting werd Martha Brugge flink in het zonnetje gezet. Zij bleek 25 jaar lid te zijn van onze toneelvereniging. 25 jaar is immers een mooie mijlpaal om even bij stil te staan. Martha is in 1995 lid geworden en heeft zich in die afgelopen jaren flink ingezet voor de toneelvereniging. Zij is actief spelend lid en is daarbij ook al vele jaren actief als bestuurlid van de vereniging. Daarnaast is zij samen met haar man en hun bedrijf Onderhoudsbedrijf Conny Brugge uit Usquert één van de vaste sponsoren van de toneelclub. De afgelopen vier jaar was ze ook nog eens samen met een paar andere leden van de club leidster bij de jeugdafdeling van K.N.A. Uit handen van voorzitter Harald Wiersema kreeg zij een grote bos bloemen overhandingd en een Oorkonde als blijk van waardering van 25 jaar inzet en lidmaatschap voor Kunst Na Arbeid. Volledig verrast nam ze de bloemen en haar oorkonde in ontvangst. Ze was er zichtbaar blij mee. De toneelvereniging heeft daarmee het toneelseizoen 2019-2020 afgesloten. 
 
Toneeluitvoering 2020 AFGELAST
 
 
De toneeluitvoering van Kunst Na Arbeid uit Usquert, die uitgesteld was en nu gepland stond op zaterdagavond  10 & 17 oktober 2020, wordt uiteindelijk toch afgelast.

Dit heeft wederom te maken met de Corona maatregelen. Met de 1,5 meter afstand maatregel die nog steeds van kracht is, kan de toneelclub geen uitvoering organiseren in het dorpshuis te Usquert. Daar is het gebouw gewoonweg te klein voor. Daarnaast is het spelen van een toneelstuk voor een hele kleine groep mensen niet leuk. Ook de spelende leden kunnen derhalve geen 1,5 meter afstand houden op het toneel. Het is gewoon geen doen.

Daarom besloot het bestuur de gehele uitvoering van 2020 toch maar in zijn geheel af te lasten. Het gaat dus niet meer door! Toeschouwers die al een entreekaart hadden gekocht, kunnen hun entreekaart bij de penningmeester van Kunst Na Arbeid  (Jackie Start,  Zijlsterweg 8 te Usquert) inleveren met vermelding van hun naam en bankrekeningnummer, zodat de penningmeester dit geldbedrag aan u terug kan storten. Het inleveren van de entreekaarten kan men doen vanaf nu tot en met  15 augustus 2020. U kunt de kaarten gewoon op bovenstaand adres in de brievenbus doen! Als u meerdere entreekaarten heeft gekocht, wordt u verzocht om deze aan elkaar vast te nieten en zo met naam en bankrekeningnummer erop bij de penningmeester in de brievenbus te deponeren. Er wordt GEEN contant geld terug gegeven! Er is ook vanwege de corona maatregelen voor deze manier gekozen, zodat elke vorm van contact vermeden kan worden. Het bestuur stond voor een moeilijke beslissing, maar hoopt op ieders begrip voor dit drastische besluit. Bestuur en leden vinden het uiteraard heel jammer dat men geen toneel uitvoering kan geven dit jaar, maar hoopt vurig dat het volgend jaar weer gewoon mogelijk is, ook omdat de toneelvereniging dan alweer 90 jaar bestaat en daar dan ook extra aandacht aan wilt besteden. Voor nu hoopt de vereniging op ieders begrip en er volgend jaar weer een spetterend seizoen van te maken.