Informatie Kunst Na Arbeid

De toneelvereniging Kunst Na Arbeid is opgericht op 05 mei 1931.

De toneelvereniging is van oudsher een arbeiders-amateur toneelvereniging.

De toneelvereniging heeft als doelstelling:

  • Het geven van toneelvoorstellingen.
  • Medewerking verlenen aan feestelijke voorstellingen en andere optredens.

De toneelvereniging heeft zijn thuisplaats in het Groninger wierdedorp Usquert. In het dorp Usquert maakt het toneelgezelschap gebruik van de toneelzaal van het plaatselijke dorpshuis. In het dorpshuis beschikt men over een toneelzaal die plaats biedt aan ongeveer 100 personen. In deze toneelzaal vinden ook de repetities plaats en worden over het algemeen ook de toneeluitvoeringen van K.N.A. verzorgd ieder jaar.

De toneelvereniging brengt veelal Gronings gesproken toneelstukken op de planken. Het gaat hier dan vaak om komische blijspelen  / kluchten in drie bedrijven. Ook worden er regelmatig éénakters (toneelstuk in één bedrijf) opgevoerd.

Op dit moment bestaat de toneelvereniging totaal uit 15 leden. Uit deze leden kan de vereniging beschikken over 11 acteurs, waarvan  6 dames en 5 heren. Een brede selectie.

Daarnaast heeft de toneelvereniging een jeugdafdeling. De jeugd kan toneellessen volgen van september tot februari, met als doelstelling om elk jaar een jeugd toneelvoorstelling te oganiseren.  Op dit moment telt KNA één groep van  7 jeugdleden.

De toneelvereniging beschikt over een regiseur. De regiseur zorgt voor een goed verloop van het toneelstuk. Hij/zij bewaakt de algehele verhaalijn van het toneelstuk en zorgt ervoor dat dit goed tot uiting komt op het toneel.

De toneelvereniging beschikt over een souffleur. De souffleur heeft als taak, samen met de regiseur, dat de teksten goed worden gebruikt op het toneel en bewaakt de verhaallijnen. Ook fungeert hij/zij tijdens repetities/uitvoering als geheugensteun voor de teksten.

De toneelvereniging beschikt over een rollencommissie. De rollencommissie zoekt een toneelstuk uit en verdeeld de rollen die zich in het stuk bevinden. Zij doen als het ware de casting van de spelers. Bij K.N.A. gaat dit meestal in overleg met de leden.

De toneelvereniging beschikt over een grimecommissie. De grimecommissie draagt de zorg over de grime. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de acteurs er goed uitzien op het toneel tijdens de uitvoeringen. Hierbij gaat het om make-up/visagie en kleding. K.N.A. beschikt over leden/vrijwilligers die dit ieder jaar voor hun rekening nemen.

De toneelvereniging beschikt over een techniekcommissie. Deze commissie draagt de zorg voor alle technische zaken rondom een toneeluitvoering, zoals decors, licht en geluid. K.N.A. beschikt over een aantal leden/vrijwilligers die dit ieder jaar voor hun rekening nemen. Ook maken zij ieder jaar filmopnames van de jaarlijkse toneeluitvoeringen.

De toneelvereniging bestaat al meer dan 93 jaar en heeft natuurlijk ook een aantal ereleden. Bij K.N.A. telt men op dit moment 1 erelid!

De toneelvereniging treedt over het algemeen ieder jaar op in de toneelzaal van het dorpshuis het dorphuis te Usquert. Natuurlijk speelt de vereniging ook graag op verzoek buiten het dorp! Mocht u interesse hebben om ons een keer uit te nodigen of te boeken, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging! (zie: CONTACT)

Mocht u graag willen toneelspelen???  Kom dan gerust eens langs op een repetitieavond om te kijken of het iets voor u is. De repetities vinden plaats op de woensdagavond in de toneelzaal van het dorpshuis te Usquert. De repetitieavond begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur. Misschien tot dan.....

Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis en daarna 45,00 Euro per jaar.